Rehiyon 12 – SOCCSKSARGEN

REHIYON XII SOCCSKSARGEN

Rehiyon ng Gitnang Mindanao o SOCCSKSARGEN- matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng bansa. Ang sentro ng rehiyon ay Cotabato.

Mga Lalawigan:

Lalawigan

Kabisera

Hilagang Cotabato

Kidapawan

Saranggani

Alabel

Sultan Kudarat

Isulan

Timog Cotabato

Koronadal

Mga hanapbuhay ng rehiyon:

ü  Pangingisda

ü  Mga industriyang pantahanan katulad ng paghahabi, handicrafts at paggawa ng muebles at banig.

Mga produkto ng rehiyon:

ü  Saging

ü  Mais

ü  Asukal

ü  Mani

ü  Pinya

ü  Tubo

ü  Abaka

ü  Tabako

ü  Kakaw

ü  Goma

ü  Bulak

ü  kape

ü  gulay

Kamalig ng Palay – tawag sa Cotabato dahil dito nanggagaling ang palay sa rehiyon.

Malawak na taniman ng pinya at saging– matatagpuan sa South Cotabato.

Philippine Grain Complex sa Sultan Kudarat – ang pinakamalaking pagawaan ng pagproproseso ng pagkaing bigas.

Mga anyong lupa at tubig na matatagpuan sa rehiyon

ü  Bundok Matutum

ü  Lawa ng Maughan

ü  Bundok Parker

ü  Pitong Talon

 

CN: _______ Pangalan: __________________________________                         Petsa: ______________

Baitang: ______________________________________________

A. Lagyan ng tsek ang kahon kung ang paglalarawan ay tumutujoy sa rehiyon at ekis naman kung hindi.

1. May apat na lalawigan sa Rehiyon XII

2. Ang sentrong pangrehiyon ay ang Lungsod ng Cotabato

3. Dito matatagpuan ang Philippine Eagle

4. Ang Lambak ng Compostela ay bahagi ng Rehiyon XII

5. Ang pag-aalaga ng orkidyas ay pinagkakakitaan sa rehiyon ito.

6. Ang DOLE ay matatagpuan sa Timog Cotabato.

7. Pinagkukunan ng troso ang rehiyon

8. Ang log Grande de Mindanao ay dito matatagpuan.

9. Nandito ang Kamalig ng Palay ng Mindanao.

10. Dito matatagpuan ang Bulkang Hibok-hibok.

B. Basahin ang paglalarawan sa bawat bilang. Ayusin ang mga titik sa patlang upang mabuo ang mga salita.

1. Kamalig ng Palay sa Mindanao – ____________________________________

G A G H L N A I O T C B T A A O

2. Isang lawa sa bundok na napaliligiran ng mga burol – ________________________

A L A W    G N E S U B

3. Isang uri ng tela na ginagawa ng mga T’boli – ___________________________

A N T A I L K

4. Pangalawang pinakamalaking ilog sa bansa – _____________________________

R O I   A G N R E D

5. Dito matatagpuan ang malawak na taniman ng pinya – ___________________________

O L O M P L O K O

Pinagkunan: Pundasyon ng Lahing Pilipino Workbuk